کد آماده یک سایت ساده به زبان html5 و css

کد آماده یک سایت ساده به زبان html5 و css این پروژه با html5 نوشته شده است و می تواند استارتر خوبی برای شما در درس مهندسی اینترنت باشد. در این سایت از تگ های html5 مانند article و header و audio و ... استفاده شده است. این پروژه دارای شش صفحه می باشد و در آن از فایل های صوت و فیلم نیز استفاده شده است و درباره مداح آستان آل الله سیدجواد ذاکر طراحی شده است. شما می توانید الگو برداری کرده و ایده مورد نظر خود را پیاده سازی نمایید.