کاربرد شبکه های گیرنده بی سیم در کنترل و سیستم های مدیریتی دقیق هواپیما

کاربرد شبکه های گیرنده بی سیم در کنترل و سیستم های مدیریتی دقیق هواپیما استفاده از تکنولوژی سیمی پروازی برای کنترل هواپیماها،نتیجه رشد عملکردی و رسیدن به پایایی مطلوب در سیستم های کنترل وزنی است .عملیات دیجیتالی کردن کنترل موتور ها ، نتیجه دریافت اطلاعات صحیح و مورد قبول در باره سیستم های کنترلی هواپیماهای کم وزن و سبک، می باشد.برای افزایش، کاهش وزن می توان، از جانشینی شبکه ارتباطی بی سیم به جای چرخهای محکم، استفاده کرد. اولین مرحله در سیستم های کنترلی پرواز بی سیم ،معرفی شبکه سنسور ها و گیرنده های بی سیم است.(WSNs). این شبکه می تواند انواع سیستم های کاربردی را برای سیستم های توزیعی بحرانی و غیر بحرانی-ایمن بکار بگیرد.یکی از مزایای استفاده از این سیستم در هواپیما شامل کاهش وزن است.از موارد دیگر می توان به شرایط نگهداری و افزایش قدرت کنترلی اشاره کرد.این مقاله در باره کاربرد WSNدر انواع مختلف سیستم های هواپیمایی مانند کنترل موتور های هواپیما و کنترل پروازی هواپیما،موتور و سیستم های نظارتی دقیق، می پردازد.بطور خلاصه اطلاعاتی در باره هر سیستم و چالشهایی که با آن مواجه می شود ، داده خواهد شد. این مقاله می تواند راهی را برای مطالعات بعدی در خصوص کاربرد WSN در سیستم های هوایی در آینده انجام خواهد شد، باز کند. هواپیماهای تجاری و نظامی شامل تعدادی از سیستم های بحرانی –ایمنی می باشند . مانند سیستمهای کنترل موتور و سیستم کنترل پرواز هواپیما و ... ؛سیستم های غیر ایمن-بحرانی مانند سیستم نظارتی سلامت موتور و ساختار،سیستم کنترل محیطی کابین هواپیما،سیستم های مربوط به بخش پذیرایی در پرواز و ... ؛ این سیستم ها دارای گیرنده های تمام وقت برای کنترل موقعیتهای اجرایی شان می باشند. سیستم های فوق بر پایه ارتباطات سیمی و پیچیده،متفاوت طراحی شده که می تواند در زمان راه اندازی و نصب در معرض آسیب و شکستگی ، قرار بگیرد.خطوط هوایی ایر باسA380 دارای 300 مایل کابل می باشد که در حدود 98000 سیم و 40000اتصال دهنده دارد.(1)این کابلها به هم پیچیده هستند مثلا:قدرت این کابلها و کابلهای سیگنالی و الکترونیکی می تواند از تداخل فیزیکی و الکترونیکی جلوگیری کرده و می تواند از ساخت کالاهای بی ارزش در کارخانه جات خطوط هوایی ممانعت به عمل آورد. گیرنده های غیر قابل دسترس در محل تماس و در شرایط سخت می تواند در قدرت چرخها نفوذ کرده و جلوی عملکرد مطلوب آنها را بگیرد.این نتایج بیانگر آن است که باید چرخ ها را در ساختار های جدید حذف کرد. بر همین اساس نیروی هوایی آمریکا گزارش کرده است که 6 هواپیما در عرض 10 سال قدرت خود را از دست دادند و 78 هواپیما به علت ایرادات موجود در سیستم های کابلی از کار افتادند و بیشتر از 1000 ماموریت به تعویق افتاد (2) جانشینی سیستم های گیرنده سیم دار با شبکه ارتباطی بی سیم WSN میتواند موفقیتهای زیادی را در سیستم های هوایی و ارتباطی ایجاد کرده و موجب حذف داده های غیر ضروری شود.این سیستم میتواند به کاهش وزن و کاهش مصرف سوخت و پرتو های تابشی کربن کمک کند.در ارتباطات بی سیم می توان انعطاف پذیری سیستم ها ، و میزان قابلیت همکاری را میان بخشهای مختلف بالا برد.این سیستم می تواند در کاهش هزینه ها موثر باشد و میزان هزینه های اصلی و از رده خارج شده را نیز پایین بیاورد. این پژوهش در 18 صفحه انجام شده است.