پروژه استارتر کتابخانه با زبان جاوا (سویینگ) و دیتابیس دربی

پروژه استارتر کتابخانه با زبان جاوا (سویینگ) و دیتابیس دربی این پروژه با سوینگ جاوا نوشته شده و یک دسکتاپ اپلیکیشن می باشد و روی آی دی ای نت بینز شرح داده شده و دیتابیس آن نیز جاوا دربی در نظر گرفته شده است. این پروژه شامل ثبت و ویرایش و جستجو و حذف موجودیت های کتاب و دانشجو می باشد. این پروژه می تواند استارتر خوبی برای شروع سویینگ و جی دی بی سی و هم چنین کار با اس کیو ال برای شما باشد. می توانید از این پروژه الگو گرفته و برای دروس زبان برنامه نویسی پیشرفته، ذخیره بازیابی اطلاعات، و هم چنین دیتابیس از آن بهره ببرید. تمامی توضیحات و نحوه ایجاد دیتابیس و ... در بسته موجود می باشد. برای انجام پروژه های سنگین تر و یا با زبان های دیگر می توانید به بخش سفارش پروژه مراجعه نمایید.