مطالعه روش کنترل توان ماکزیمم ژنراتور رلوکتانس متغیر برای توربین باد با متلب

مطالعه روش کنترل توان ماکزیمم ژنراتور رلوکتانس متغیر برای توربین باد با متلب این مقاله به ارائه روش کنترل توان و مدل سازی یک ژنراتور رلوکتانس متغیر که از سیستم تولیدی توان باد درایو شده است، می پردازد. برای اینکه مشخصه های غیر خطی ژنراتور لوکتانس متغیر در نظر گرفته شود، شار نشتی و گشتاور را از طریق روش FEM محاسبه کرده و سپس به SRG اعمال کرده است. و مدل SRG از طریق یک منحنی توان که وابسته به سرعت ژنراتور با استفاده از زوایای سوییچ بهینه شده می باشد، کنترل می شود و به منظور دست یابی به حداکثر بازده مورد ارزیابی قرار گرفته است. اخیرا ژنراتورهای رلوکتانس متغیر به دلیل ویژگی های آنها نظیر کنترل آسان، ساختار ساده و قیمت پایین آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. مخصوصا اینکه SRG ها به دلیل کارکرد در رنج وسیع سرعت در وسایل نقلیه، توربین های بادی و تجهیزات سرعت بالا به کار گرفته شده اند. در مقایسه با ماشین های آهنربای دائم از نظر قابلیت اطمینان و قیمت، SRG ها مخصوصا در زمینه های انرژی بادی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله مدل سازی، زوایای ON و OFF سوییچی بهینه و الگوریتم کنترل توان ماکزیمم و کنترل کننده آن برای کاربرد برای یک سیستم توان بادی کوچک مورد توجه قرار گرفته است. تخمین مشخصه های دقیق SRG بدون در نظر گرفتن پدیده های غیرخطی الکترومغناطیسی در سیستم کنترل بسیار مشکل است. به همین دلیل برای در نظر گرفتن مشخصه های غیر خطی SRG، شار نشتی و گشتاور یک ژنراتور طراحی شده با استفاده از روش FEM محاسبه شده است. این دو متغیر با یک سیستم کنترل به مدل SRG اعمال می شوند. با استفاده از زاویه ON-OFF متغیر در سیستم کنترل، جریان های ورودی و خروجی محاسبه می شوند. زوایای ON-OFF متغیر بهینه برای کنترل توان ماکزیمم با توجه به توان خروجی مورد نیاز بر حسب سرعت شفت استفاده شده اند. الگوریتم کنترل توان به یک SRG 3000 واتی برای یک سیستم توربین بادی کوچک داده شده است. برای اعتبار سنجی، نتایج شبیه سازی با نتایج عملی مقایسه شده است. فایل های سیمولینک متلب بهمراه گزارش کامل در ضمیمه آورده شده است.