مروری بر نظریه های برنامه ریزی شهری

مروری بر نظریه های برنامه ریزی شهری ابعاد طبیعی فرهنگی – اجتماعی اوقات فراغت و گردشگری به خوبی باهم ترکیب یافته است که با بررسی کلی این حوزه به آن دست می یابیم. محل های مشخص یا بخش هایی از شهر اغلب در یک محصول ویژه وضعیت تخصصی می یابند. وال دی لاگر بهترین مکان برای گردش های کوهستانی است و مسیرهای موجود به خوبی برای بازدیدکنندگان علامتگذاری شده اند. در آنجا توریست ها می توانند بهترین تجهیزات گردشگری روستایی را با پروفایل روستایی این دره بیابند. در واقع Jalon اقدام به تامین RGS اجتماعی – فرهنگی همچون صنایع دستی و محصولات هنری و محلی می کند. باید گفت که RGS در ایجاد زمینه های شغلی جدید نقش داشته و از مهارجرت مردم به ساحل ممانعت می کند. از سال 1960 بسیاری از بخشداری های روستایی و اطراف از کشاورزی به عنوان عمده فعالیت مردم یاد کرده اند. در این بخش ها، برای مثال وال دی لاگر، اغلب افراد برای کار کردن به خارج از ناحیه می روند و گردشگری روستایی افزایش یافته است. هر چند تا به امروز تمهیدات اساسی برای به راه انداختن موتور اقتصادی عمده ناحیه اندیشیده نشده است. از سوی دیگر و به ویژه در سال های اخیر بسیاری از بخش های کوچک این روند منفی را به عادت مهارجرت پذیری تغییر داده اند. در واقع آنها از فاکتورهایی مثل نزدیکی به ساحل، کمبود و قیمت بالای زمین در ساحل و حفاظت از جاذبه های طبیعی نفع برده اند. تمامی این موارد موجب تغییر در تقاضا و توسعه خانه های شهری اصلی/ثانویه تحت توسعه و نیز فعالیت گردشگری تا به امروز شده که Xalo از آن جمله می باشد. این پژوهش در 18 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. مقدمه قالب سازمانی نقش دولت های محلی در کاربری زمین و RGS مصرف کنندگان تگناهای مصرف کنندگان RGS تولید کنندگان تنگناهایی برای تولید کنندگان RGS واسطه ها و سهامداران نقاط قوت و ضعف عاملین واسطه ای و سهامداران سیاست های EU برای توانمندی RGS توانمندی RGS تحلیل مقایسه ای سوالات کلیدی