مدل سازی واکنش های غیر همگن با جریان اویلری- دانه ای با فلوئنت

مدل سازی واکنش های غیر همگن با جریان اویلری- دانه ای با فلوئنت این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.