مبدل های صوتی الکترومغناطیسی فراصوت با قدرت بالا و كويل هايي با عنوان EMAT

مبدل های صوتی الکترومغناطیسی فراصوت با قدرت بالا و كويل هايي با عنوان EMAT مبدل هاي صوتي الكترومغناطيسي (EMATs) به عنوان مبدل هاي غيرتخريبي و مخرب و همچنين و غيرتماس در بين مواد شناخته شده و در نظر گرفته شده است. ميزان شدت انتقال در EMAT بسيار كم مي باشد، خصوصاً در پرتاب بين مسات حائز اهميت مي¬باشد. مدتي پيش در راستاي اين امر، EMAT فقط جهت سيم پيچي مطرح بوده كه بدون ميدان مغناطيسي ايستا بود. طي اين تحقيق، سيم پيچي تنها با استفاده از EMAT صورت گرفته كه مناطق عمده و اثرگذار شامل 5/1 سانتي مترمربع كه حداكثر اثر و قدرت آنها در فركانس مگاهرتز اندازه گيري شد، اين عمل با استفاده از تكنولوژي قدرت پالس ها صورت گرفت. RF در جريان القا توليد برق به ميزان زياد تا ده ها مگاوات مورد استفاده قرار مي گيرد. با افزايش قدرت، راندمان تبديل الكتريكي نيز افزايش خواهد يافت تاثير ثانويه آن، در روش غيرخطي و پيشرفته، بازده سيگنال هاي اولتراسونيك تا مرز كيلووات / سانتي متر مربع در فركانس مگاهرتز در فلزات مي باشد. حتي در طولاني نمودن مسافت نيز (فاصله تا سانتي متر) امواج اولتراسونيك به راحتي قابل شناسائي می باشند. مواد مورد نياز جهت بررسي و مطالعات صورت گرفته در اين بخش شامل، آلومينيوم، فولاد، فولاد ضد زنگ (تمام استيل) (غير فرومغناطيسي) مي¬باشند. در حالت كلي اكثر مواد فلزي مورد استفاده قرار گرفته اند. از اين روش به صورت تجربي با بهره گيري از ساير تكنيك ها مقايسه نيز صورت گرفته است كه بين امواج اولتراسونيك حاصل از پالس ليزري و همچنين اولتراسونيك ناشي از جرقه كه هر دو مورد مذكور به سطح اجسام مورد استفاده در آزمون آسيب مي رسانند. در افزايش مسافتهاي كوتاه، شدت ميزان EMAT نسبت به پالس هاي ليزري و يا اثرات جرقه بيشتر به چشم خورده و حائز اهميت خاصي مي باشد. این پژوهش در 33 صفحه تنظیم گشته است.