فیلتر جداسازی عیب با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی با راه‌حل جداسازی بهینه با متلب

فیلتر جداسازی عیب با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی با راه‌حل جداسازی بهینه با متلب شبیه سازی و ترجمه مقاله با عنوان "Fault Isolation Filter with Linear Matrix Inequality Solution to Optimal Decoupling" ترجمه و در نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی شده است. مقاله IEEE با عنوان "فیلتر جداسازی عیب با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی با راه‌حل جداسازی بهینه" می‌باشد و چکیده مقاله به شرح زیر است. In this paper we consider a model–based fault detection and isolation problem for linear time–invariant dynamic systems subject to faults and disturbances. We use an observer scheme that cancels the system dynamics and defines a residual vector signal that is sensitive only to faults and disturbances. We then design a stable fault isolation filter such that the H∞–norm of the transfer matrix function from disturbances to the residual is minimized (for fault detection) subject to the constraint that the transfer matrix function from faults to residual is equal to a pre–assigned diagonal transfer matrix (for fault isolation). The optimization of disturbance decoupling is accomplished via the help of linear matrix inequalities. A numerical example is also presented to illustrate the algorithm. شرح پروژه: هدف از این پروژه طراحی یک فیلتر پایدار تشخیص و جداسازی عیب محرک‌هاست که با استفاده از روش نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) و کنترل مقاوم H_∞ برای سیستم‌های خطی نامعین تغییر ناپذیر با زمان می‌باشد. روش نامساوی های ماتریسی خطی به این صورت است که مسئله را به ازای چند قید که خواه اسکالر باشند یا ماتریسی باشند، بهینه می کند. به عنوان مثال در این پروژه نرم بی نهایت تابع تبدیل از اغتشاش و عیب به خروجی به صورت جداگانه باید مینیمم شود لازم به ذکر است که اقیدهای در نظر گرفته شده در این مقاله هم به صورت اسکالر و هم به صورت ماتریسی می باشند. این روش یک روش مدل بیس است که تشخیص و جداسازی عیب‌ها را بر اساس سیگنال مانده انجام می دهد و با استفاده از شبیه‌سازی سیستم در سیمولینک، پاسخ سیگنال مانده رسم می‌شود. همچنین جهت تایید فایلهای شبیه‌سازی می‌توان آن را با نمودار پاسخ مانده مقاله مقایسه کرد. با توجه به اینکه نامعینی‌های سیستم علاوه بر عیب محرک‌ها شامل اغتشاش نیز می‌باشد به همین جهت یک رویتگر به منظور رویت اغتشاش نیز در نظر گرفته شده است. محتویات بسته شامل موارد زیر است: اصل مقاله فایل ورد ترجمه مقاله حل معادلات LMI در mfile matlab فایل سیمولینک شبیه‌سازی برای به دست آوردن پاسخ مانده، خطای حالت و سیگنال خروجی گزارش پروژه شامل توضیح کامل و خط به خط کدهای متلب