فولادهای آلیاژی و انواع آن

فولادهای آلیاژی و انواع آن در این تحقیق مطالعه ای بر روی انواع فولادهای آلیاژی و مواد اضافه شده به آلیاژ آهن - کربن صورت گرفته است. روش¬های اتسحکام بخشی و تغیر خواص مکانیکی فولاد را مطالعه شده است. روشهای ریز شدن دانه ها (Grain Refinement) ، روش رسوب سختی و عملیات حرارتی که برای بالا بردن استحکام فولاد های آلیاژی مورد استفاده قرار می گیرند مطالعه شد و نتایج آن در این تحقیق گردآوری شده است. این تحقیق در 70 صفحه و با استفاده از 40 رفرنس انگلیسی گردآوری شده است.