طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب با متلب

طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب با متلب خرابی‌های محرک که معمولا دارای ماهیتی نامعلوم هستند و اندازه، نوع، زمان رخداد و مکان رخ دادن خرابی مشخص نیست. در این پروژه فرض شده است که زمان و مکان عیب در محرک نامعلوم است و با استفاده از قانون تطبیقی زمان رخداد و اینکه کدام محرک دچار عیب و خرابی شده است، تشخیص داده می شود. جبران خرابی محرک یک مسئله مهم و چالش‌برانگیز در زمینه کنترل سیستم‌های کاربردی است، که در سال‌های اخیر روش‌های متعددی برای حل این مسئله ارائه شده است. این روشها به دو دسته کلی فیدبک حالت و فیدبک خروجی دسته‌بندی می‌شوند. که در این شبیه‌سازی از فیدبک حالت برای ردیابی حالت در سیستم های خطی استفاده شده است. همچنین نشان داده می شود که کنترل کننده می تواند عملکرد و ردیابی سیستم را با وجود معیوب بودن محرک حفظ نماید. لازم به ذکر است که این شبیه‌سازی بر اساس فصل دوم کتاب joshi (از شخصیت های برتر در زمینه سیستم ها و کنترل کننده های تحمل پذیر عیب می باشد) است که کتاب و فایل گزارش پروژه به همراه نمودار ها و فایل سیمولینک در این بسته قرار دارد.