طراحی پمپ سانتریفیوژ با سالیدورکس و به دست آوردن پارامتر های فنی آن

طراحی پمپ سانتریفیوژ با سالیدورکس و به دست آوردن پارامتر های فنی آن در این پروژه ابعاد پره، طراحی پره با 4 روش مختلف، ضریب عملکرد پره با روش های مختلف، تراست محوری و شعاعی طراحی دیفیوزر، NPSH، طراحی المان های داخلی، طراحی حلزونی با سالیدورکس انجام شده و در بسته آموزشی ضمیمه شده است.