طراحی و شبیه سازی کنترل کننده خودتنظیم تطبیقی(سیستم های گسسته) با متلب

طراحی و شبیه سازی کنترل کننده خودتنظیم تطبیقی(سیستم های گسسته) با متلب کنترل کننده های خودتنظیم، کنترل کننده هایی هستند که با هدف ردیابی ورودی مرجع و تضعیف اغتشاش، پارامترهای خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به روز می کنند. در روش مستقیم همان طور که از نام آن پیداست پارامترهای کنترل کننده مستقیم محاسبه می شوند اما در روش غیر مستقیم، پارامترهای کنترل کننده به روش حداقل مربعات بازگشتی تخمین زده می شوند. در این بسته با استفاده از یک مثال گسسته در زمان، کنترل کننده خود تنظیم با در نظر گرفتن حذف صفر به دو روش مستقیم و غیرمستقیم طراحی و در سیمولینک متلب 2013 شبیه سازی شده است. فایل های شبیه سازی به همراه فایل ورد توضیح پروژه در این بسته قرار دارد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.