طراحی تقسیم کننده فرکانس ورودی

طراحی تقسیم کننده فرکانس ورودی در این محصول ایده و نحوه طراحی مدار مقسم فرکانس (برای مثال دریافت فرکانس و انتقال نصف آن به خروجی مدار) مورد بررسی قرار می گیرد. این بسته شامل فایل ورد و پی دی اف توضیحات و شمای مدار طراحی شده و هم چنین فایل ewb. مدار شبیه سازی شده در نرم افزار Electronics Workbench می باشد.