شبیه سازی مدولاسیون های دیجیتال ASK و QPSK و QAM در متلب

شبیه سازی مدولاسیون های دیجیتال ASK و QPSK و QAM در متلب در این پروژه مدلاسیونهای مختلف دیجیتال شبیه سازی شده است. شبیه سازی مدلاسیونها به صورت یک فایل جی یو ای در متلب میباشد. مدلاسیونهای ASK و QPSK و QAM مورد بررسی قرار گرفته اند. توضیح مربوط به این مدلاسیونها در زیر آمده است:  QPSK نوع چهارتائی(تربیعی) یا Quadrature PSK یکی از متداولترین انواع PSK بوده که بسبب حفاظت فوق العآده آن در برابر نویز در کانالهای نویزی کاربرد داشته و از ابتداء پخش DTH برنامه های تلویزیون ماهواره ائی بعنوان فرمت استاندارد DVB-S و نیز ارتباطات زیردریائی مورد استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های این نوع: هر نمونه با یک کلمه دو بیتی کد میشود. میزان شیفت کاریر توسط هر نمونه تعیین میگردد. در مقایسه با BPSK ، و برای نرخ بیت یکسان پهنای باند کمتری را اشغال میکند. سیستم گیرنده و فرستنده از پیچیدگی بالایی برخوردار است. (quadrature amplitude modulation (QAM این نوع مدولاسیون همانگونه که از نامش معلوم است ترکیبی از دو مدولاسیون ASK و (PSK (QPSK بوده که بطور توام کاریر بر اساس یکی از حالات ترکیبی چهار حالت ممکنه فاز و دو حالت ممکنۀ دامنه قادر است هشت نمونه، که هر کدام یک کلمه (word) سه بیتی را معرفی خواهند کرد را بپذیرد، که بهمین سبب نام Quadrature Amplitude Mod. یا QAM را بر آن اختیار کرده اند. نکته جالب اینکه در این شیوه این امکان وجود دارد که با تلفیق ترکیبهای بالاتر از 4-PSK ، مثلا 8-PSK با M-ASK میتوان به سمبلهای با تعداد بیت بالاتری نیز، مثلا 4 بیت دست یافت که در اینصورت مدولاسیون های گروه( QAM-N2 ( N>2 ، البته میتوان QPSK را QAM-4 نیز تلقی کنیم تحقق میآبند. لذا اولین QAM بنام 8-QAM ، نمونه های سه بیتی؛ دومین QAM با نام 16-QAM ، نمونه های چهار بیتی و... معرفی میشوند. ویژگیهای با ارزش مدولاسیون QAM سبب استفاده فوری آن در عرصه برودکاست و پخش زمینی برنامه های تلویزیونی در استاندارد اروپایی DVB-T گردید که با طرح نیاز پخش روی موبایل نیز بعنوان یکی از گزینه های مدولاسیون استاندارد DVB-H مورد توجه قرار گرفت.یکی از موارد محدود کنندۀ این مدولاسیون افزایش نرخ بیت خطا با افزایش لول QAM میباشد.لذا برای کانالهای با شرایط نامطلوب در صورت عدم محدودیت پهنای باند مدولاسیونهای با سطح پایین تر توصیه میشود. فایل متلب مدولوسیون های مذکور در بسته آموزشی ضمیمه شده است.