شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در پروتئوس

شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در پروتئوس در مواقعي كه كه ميكروكنترلر بعنوان دستگاه كنترل و نظارت صنعتي بكار گرفته مي‌شود كميات فيزيكي مانند درجه حرارت, فشار, ارتفاع, ... توسط سنسورها به ولتاژ يا جريان نظير تبديل مي‌شوند ولي اين سيگنال‌ها براي كامپيوتر قابل استفاده نيستند و بايد بصورت ديجيتال يعني يك سری 0و1 تبديل گردند. مبدل آنالوگ به ديجيتال مبدلی است كه سيگنال‌هاي ولتاژ و جريان سنسورها و... را تبديل به مقادير ديجيتال قابل استفاده براي پرسسور مي‌كند. در این پروژه مدار این مبدل شبیه سازی شده است. سیگنال ورودی می تواند ولتاژ یا جریان در نظر گرفته شود، همچنین می تواند از نوع ثابت وdc باشد یا از نوع سینوسی باشد. همچنین سیگنال پالسی که به عنوان کلاک برای آی سی مورد نیاز است، با استفاده از مقاومت و خازن ساخته می شود. این ثابت زمانی تعیین کننده فرکانس کاری آی سی است که در این پروژه حالت های مختلف ورودی سینوسی از نظر اینکه در محدوده فرکانسی آی سی باشد یا نباشد، بررسی شده است. محتویات این بسته شامل فایل شبیه سازی پروتوس مبدل آنالوگ به دیجیتال، دیتاشیت آی سی مبدل و گزارش کامل از پیاده سازی پروژه می باشد.