شبیه سازی سری فیبوناتچی و عدد طلایی در متلب

شبیه سازی سری فیبوناتچی و عدد طلایی در متلب در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. فیبوناچی با حل این مسئله، دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه تنها نظر ریاضی‌دانان بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است. نسبت هر جمله با جمله قبلی خود به یک عددی به نام نسبت طلایی میل می کند که در این بسته کدهای مربوط به معادله نوشته شده است و همچنین عدد طلایی نیز به دست آورده شده است و کدهای آنها به همراه گزارش ورد در بسته قرار دارند.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.