سیستم تعلیق مولتی لینک و فعال

سیستم تعلیق مولتی لینک و فعال از هنگامی که خودروسازان به فناوری موتورهای احتراق داخلی دست پیدا كردند، طراحان خودرو به طراحي سیستم تعلیقي كه بر اساس نوع كاربري خودرو بتواند انتظارات مشتريان را پاسخ گو باشد توجه ويژه نمودند ، امروزه راحتی سرنشینان مهم‌ترین هدف سازندگان خودرو است.یکی از مهم‌ترین عوامل راحتی سرنشینان جلوگیری از انتقال ارتعاشات حاصل از محیط خارج به سرنشینان است. این ارتعاشات می‌تواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز کردن ،حرکت در پیچ و ناهمواری‌های جاده و .... باشد.اگر جاده‌ها هیچ موجی(دست‌انداز) نداشته و کاملاً صاف بودند،ما نیازی به سیستم تعلیق برای مستهلک کردن آن‌ها نداشتیم. ولی عملاً این‌گونه نیست و در بهترین شرایط، جاده‌ها صاف و یکنواخت نیستند.این ناصافی‌هایی جزئی می‌توانند بر چرخ‌های خودرو نیرو وارد کنند. طبق قوانین نیوتن، همه نیروها جهت و اندازه دارند بدین ترتیب یک موج(دست‌انداز) باعث می‌شود تا چرخ به صورت عمود بر سطح جاده بالا و پایین برود. این تحقیق در 75 صفحه تنظیم شده است.