سیستم ایزولاسیون پایه ای هوشمند

سیستم ایزولاسیون پایه ای هوشمند سیستم عایق کاری و ایزولاسیون پایه ای هوشمند از نوعی دامپینگ (فنربندی) ایزوله جهت دار که دارای مایع قابل کنترل می باشد، تشکیل یافته و در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است. در دامپر نوعی مایع مگنتور هئولوژیکی (MR) (رئولوژیکی مغناطیسی) استفاده شده که خواص آن در صورت حضور میدان مغناطیسی تغییر خواهد کرد که در نتیجه ویژگی های آن در زمان خاص و واقعی اصلاح گردید. و از لحاظ استقامت، پایداری و همچنین اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود (میزان استقامت و پایداری افزایش یافته و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد). مدل مورد بحث، ساختمانی 5 طبقه بوده که در آن میزان تاثیر ایزولاسیون پایه ای کشش پذیر (انعطافی) به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این که نوعی سیستم کنترلی نیز بر آن افزوده گردیده و دمپر نیمه فعال MR نیز به آن اضافه گردیده شده است. تحقیقات اولیه صورت گرفته بر روی H2/LQG فعال نشان میدهد که طرح های تقریباً فشرده که به میزان کمی انتشار یافته است که در این طرح ها از میزان قدرت و توان نسبتاً کمتری نسبت به روش تقریبی دمپر MR استفاده شده است. شبیه سازی سیستم نیمه فعال چنین نشان می دهد که دمپر هوشمند می تواند باعث کاهش جابه جایی پایه ای گردیده و حداکثر میزان شتاب معمول را نیز در یک دستگاه سیستم فعال کاهش پیدا می نماید. این پژوهش در 15 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه مدل سیستم مدل دمپر MR ایزولاسیون پایه ای غیرفعال تقویت شده توسط دستگاه کنترلی فعال ایزولاسیون پایه ای غیرفعال تقویت شده با دستگاه کنترلی نیمه فعال نتایج عددی کنترل فعال دمپر MR در سیستم های ایزوله نتیجه گیری