ساختار و ویژگی های آنزیم گلوکز اکسیداز

ساختار و ویژگی های آنزیم گلوکز اکسیداز گلوکز اکسیداز (-D-glucose:oxygen 1-oxidoreductase;EC 1.1.2.3.4) فرآیند اکسیداسیون -D-glucose را به گلوکونیک اسید را با استفاده از مولکول اکسیژن کاتالیز می‌کند ، که به‌صورت همزمان هیدروژن پراکسید نیز تولید می‌شود ]1[ . امروزه گلوکزاکسیداز میکروبی توجهات زیادی را به دلیل کاربردهای گسترده آن در شیمی ، داروسازی ، غذا ، آشامیدنی ما ، بیوتکنولوژی و صنایع دیگر به خود جلب کرده است. کاربرد جدید گلوکز اکسیداز در حس‌گرهای بیولوژیکی کاربردهای این آنزیم را افزایش داده است .در این تحقیق قصد داریم در مورد تولید آنزیم ، ویژگی ما و مشخصه‌های آن ، و کاربردهای گلوکز اکسیداز مطالعه کنیم . آنزیم‌ها ترکیباتی هستند که می‌توانند سرعت واکنش را تا حدود برابر افزایش دهند. آنزیم مانند یک کاتالیزگر غیر آلی میزان واکنش را با پایین آوردن انرژی فعال‌سازی واکنش لازم برای انجام واکنش تسریع می‌کند و برخلاف آن انرژی فعال‌سازی را با جایگزین کردن یک سد انرژی فعال‌سازی بزرگ با یک سد انرژی سازی کوچک پایین می‌آورد. انجام سریع یک واکنش در موقعیت آزمایشگاهی به شرایط ویژه‌ای مانند دما و فشار بالا نیاز دارد. لذا باید دریافت که شرایط محیطی در آن کاملاً ثابت است و انجام چنین واکنش‌هایی بسیار کند است، مکانیسمی دقیق وجود داشته باشد. این عمل به‌وسیله آنزیم‌ها صورت می‌گیرد. کاتالیزورها در واکنش‌ها بدون تغییر می‌مانند، ولی آنزیم‌ها مانند سایر پروتئین‌ها تحت شرایط مختلف پایدار نمی‌مانند. این مواد در اثر حرارت بالا و اسیدها و قلیاها تغییر می‌کنند. کاتالیزورها تأثیری در تعادل واکنش برگشت‌پذیر ندارند، بلکه فقط سرعت واکنش را زیاد می‌کنند تا به تعادل برسند. آنزیم‌ها با کاهش انرژی فعال‌سازی (activation) سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهند. این پژوهش در ۵۰ صفحه تنظیم شده است و برای نگارش آن از ۲۷ مقاله و رفرنس انگلیسی استفاده گردیده است.