ریشه یابی به روش نیوتن رافسون با متلب

ریشه یابی به روش نیوتن رافسون با متلب روش نیوتن که با عنوان روش نیوتن-رافسون نیز شناخته می‌شود، یک روش عددی تعین ریشه معادله است. در این بسته علاوه بر توضیح این روش، چند مثال با استفاده از این روش در متلب حل شده است و کدها به همراه گزارش ورد در بسته قرار دارد. برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید