رگوله کردن قدرت توربین بادی با استفاده از کنترلر تطبیقی فازی PID برای کنترل زاویه پیچ در متلب

رگوله کردن قدرت توربین بادی با استفاده از کنترلر تطبیقی فازی PID  برای کنترل زاویه پیچ در متلب در این بسته آموزشی سعی شده است با استفاده از یک کنترل کننده PID که ضرایب آن به وسیله سیستم فازی تعیین می شود زاویه pitch توربین بادی و به تبع آن نیروی تولیدی توسط توربین کنترل شود. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از یک سیستم فازی ضرایب کنترلر PID برای بهبود عملکرد سیستم تعیین شود. سیمولینک و اصل مقاله در ضمیمه بسته موجود می باشد.