روش های جداسازی آب از نفت

روش های جداسازی آب از نفت این روش یک روش جداسازی آب از نفت می باشد که روغن برگرفته از فلز به روش دمولسیفایر الکتریکی را از آب پسماند روغنی جدا می کند. اخیرا مقدار آب پسماند روغنی تولید شده به صورت امولسیون در ماشین ها و دستگاه های تولیدی و سایر منابع، به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در نتیجه آب پسماند روغنی باعث آلودگی دریاچه ها و رودخانه ها می شود، بنابراین؛ این روغن ها باید قبل از ورود پسماند ها به طبیعت، حذف شوند. آب پسماند روغنی در صنعت می تواند به چند حالت وجود داشته باشد: جریان آزاد، پراکنده و امولسیونی. روغن امولسیونی از لحاظ پاکسازی سخت ترین حالت است. روغن امولسیونی در بسیاری از کارخانه های متعدد که در آن ها عملیات فلز کاری با آب، برش، روانکاری با روغن و روانکاری برای ماشین ها وجود دارد، ایجاد می شود. مشکل اصلی این امولسیون ها ماندگاری آنها بعد از استفاده و از دست دادن کیفیتشان می باشد، بنابراین این امولسیون ها نیاز به جایگزینی با امولسیون جدید دارند پس مکانیزم روغن پسماند خواهد داشت. امولسیون پسماند سمی است و ماهیت خطرناکی دارد. پس نیازمند پاکسازی آب پسماند قبل از آزاد شدن در محیط برای جلوگیری از مشکلات جدی می باشد. این تحقیق در 40 صفحه تنظیم شده است.