رسم اشکال هندسی در متلب

رسم اشکال هندسی در متلب در این پروژه رسم چند شکل هندسی از جمله دایره، مربع، لوزی، شش ضلعی در متلب کدنویسی شده است.