دانلود پروژه n وزیر به زبان c با روش مونت کارلو

دانلود پروژه n وزیر به زبان c با روش مونت کارلو این پروژه با زبان سی نوشته شده است و با روش مونت کارلو مسئله n وزیر را حل میکند که مسئله هشت وزیر می تواند حالت خاصی از این پروژه باشد. شما از این پروژه می توانید الگو برداری کرده و مابقی پروژه های مربوط به درس طراحی الگوریتمتان را به راحتی انجام دهید. این محصول شامل فایل c. پروژه و هم چنین فایل exe. اجرا شده به همراه شرح مختصری از کدهای برنامه در قالب فایل pdf می باشد.