دانلود نرم افزارAqQA

دانلود نرم افزارAqQA دانلود نرم افزار کرک شده AqQA از سایت گروه طراحی مهندسی، برای انجام پروژه از نرم افزار AqQA به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید. ابتدا فایل setup.exe را نصب کنید، سپس فایل AqQA.exe را در محل نصب کپی و جایگزین کنید. برخی از قابلیت های نرم افزار بدین شرح است. تعیین مشخصات شیمیایی آب با استفاده از دیاگرام piper تعیین تعادل آنیون و کاتیون با استفاده از دیاگرام ion balance تعیین تیپ آب با استفاده از دیاگرام stiff اندازه گیری نوع آب با توجه به آنیون و کاتیون غالب اندازه گیری مواد جامد محلول-اندازه گیری چگالی اندازه گیری سختی آب-تعادل آنیون و کاتیون اندازه گیری کل مواد جامد محلول (TDS) اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC) اندازه گیری EC و مجموع یون ها محاسبه نسبت TDS به EC اندازه گیری نسبت TDS به EC اندازه گیری میزان شوری نسبت جذب سدیم نسبت سدیم قابل تبادل میزان منیزیم کربنات کلسیم باقی مانده