حل هم زمان چند معادله جزیی به هم وابسته در متلب

حل هم زمان چند معادله جزیی به هم وابسته در متلب معادلات دیفرانسیل اغلب از مدل کردن پدیده های فیزیکی حاصل می شوند که در اکثر رشته ها از جمله مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، فیزیک و شیمی و ... کاربرد دارند. گاهی اوقات برای برخی فرایندها معادلات ویفرانسیلی به وابسته هستند به طوری که در معادله دیفرانسیلی مربوط به u1 تابعی از u2 دیده می شود و در معادله u2 نیز همین طور، به عبارت دیگر حل جداگانه این معادلات میسر نیست و باید به صورت همزمان حل شوند. در این پروژه با آموزش حل این گونه معادلات(به تعداد فراوانی مثل n) و ارائه یک مثال، روش حل با زبانی ساده و روان توضیح داده شده است. فایل ورد گزارش کامل به همراه ام فایل کدنویسی متلب و نمودارها در ضمیمه قرار دارد.