حل معادلات خطی و غیرخطی در متلب

حل معادلات خطی و غیرخطی در متلب حل معادلات جبری و ریشه یابی آنها در اکثر مسائل مهندسی و علوم پایه وجود دارد. متلب در این زمینه می تواند در کمترین زمان ممکن، معادلات را حل نماید. در این بسته دستورهای مختلف متلب برای حل معادلات خطی و غیرخطی معرفی شده است و سعی شده است با استفاده از حل مثال های متنوع، مطالب در زمان کم و به شیوه ای ساده و روان درک شود. کد های هر مثال در یک mfile جداگانه ذخیره شده است و به همراه فایل ورد گزارش در این بسته آموزشی قرار دارد.