تجزیه و بازسازی سیگنال و نمونه برداری از سیگنال با استفاده از متلب

تجزیه و بازسازی سیگنال و نمونه برداری از سیگنال با استفاده از متلب برنامه حاضر سعی در نمونه برداری از یک سیگنال حاصل شده از جمع دو سینوسی با فرکانس های 0.1 و 0.2 ، و سپس تولید سیگنال اولیه با استفاده از حاصل جمع های Sinc را، دارد. در آغاز دو سیگنال سینوسی با فرکانس های 0.1 و 0.2 با هم جمع می شوند، و به عنوان سیگنال اصلی نمایش داده می شود. سپس از سیگنال حاصل با فاصله های 10 تایی نمومه برداری می شودو به عنوان سیگنال نمونه برداری شده نمایش داده می شود. برای بازسازی سیگنال مورد نظر، این گونه عمل می کنیم که هر نمونه را در یک تابع Sinc ضرب کرده و این Sinc ها را با هم جمع می کنیم. در نهایت حاصل جمع آن ها سیگنال اصلی را می دهد. اما این برنامه طوری نوشته شده است که با هر ضربه کلیک ماوس، یکی از این Sinc ها رسم شده و با نمونه قبلی جمع می شود. این وفقه هر بار با دستور Waitforbuttonpress در حلقه For به وجود آمده است.در ضمن در خلال این برنامه، یک نمایه متنی نمایش داده شده است که جهت راهنمایی بیشتر و درک بهتر اشکال آورزه شده است. کد متلب بهمراه توضیحات در بسته ضمیمه شده است.