برهم کنش سیال و سازه (FSI)

برهم کنش سیال و سازه (FSI) افزایش دقت مورد نیاز در بسیاری از شبیه سازی ها در علوم و مهندسی اغلب نیاز به در نظر گرفتن تاثیرات بیش از یک پدیده دارد. از موضوعات مهم و قابل بحث در پدیده های چند فیزیکی، فعل و انفعالات بین سیال و یک سازه (جامد) است که به اختصار اف-اس-آی نامیده می‌شود. در این پدیده میدان جریان باعث تغییر شکل سازه شده و متقابلا سازه نیز با تغییر شکلش منجر به تغییر شرایط مرزی سیال می‌شود. برای مثال جریان هوا در اطراف بال هواپیما بدلیل تغییر شکل بال متناوبا باعث تغییر الگوی جریان هوای اطراف خواهد شد. هدف اصلی از این کار کمک به شناخت مفهوم پدیده اف-اس-آی و مکانیزم آن و معرفی روش های تحلیل مسائل موجود در این زمینه می باشد. این پژوهش در 24 صفحه با بخش های زیر نگارش شده است.بسته حاوی فایل ورد و پاورپوینت برای آموزش و ارائه است. فهرست معرفی مفهوم تاریخچه تشریح مسئله سیستم های کوپل روش های حل روش عددی روش بر مبنای مش بندی دیدگاه های حرکت سیال و جامد روش مرز غوطه ور نتیجه گیری مراجع