بررسی خطرات فعالیت جسمانی

بررسی خطرات فعالیت جسمانی گنجاندن فعالیت جسمانی در زندگی فرد شماری از مزایا و را برای او به ارمغان می آورد، اما چنین کاری به ویژه در ورزش های شدید، می تواند آسیب، ناتوانی یا مرگ را به بار بیاورد. این فصل بر روی خطر مرگ قلبی ناگهانی و تثلیت زنانه تمرکز می کند، مه خطرات مهمی در اصطلاح نتایج و بر روی آسیب های اسکلتی ماهیچه ای و تنگی نفس دارند. بعد از بحث خطرات و علل، استراتژی هایی (اصولی) را برای پیش گیری از این خطرات بیان می کنیم. در کل، مزایای فعالیت جسمانی در جهت حفظ و نگهداری رفتار فعالیت جسمانی سالم و لذت بخش مهم تر از خطرات هستند. مطالعات انجام یافته در 25 سال گذشته، مزایای فعالیت جسمانی منظم را تأئید می کنند، موضوعی با ریشه در روزگار باستان. اثرات فعالیت جسمانی روی شرایط سلامت فردی خاص، مقدار دقیق (حجم یا اندازه) فعالیتی که برای مزایای خاص مورد نیاز است، و روش سازی راههای زیستی که از طریق آنها فعالیت جسمانی مرتبط با سلامتی انجام می گیرد، موضوعاتی هستند که در جاهای دیگر در این متن مورد بحث قرار می گیرند. گرچه جزئیات متعداد این موضوعات با تحقیق روشن خواهند شد، اما روشن است که فعالیت جسمانی منظم، خطر مرگ و میر از بیماری های قلبی گوناگون را کاهش می دهد. ورزش همچنین تناسب اندام جسمانی را افزایش می دهد، که عملکرد، استقلال جسمانی و کیفیت زندگی را بهبود می بخشد. این پژوهش در 28 صفحه تنظیم شده است.