بررسی خستگی در یاتاقان ها

بررسی خستگی در یاتاقان ها وقتی ماده تحت تنش های متناوب دینامیکی قرار می گیرد ، خستگی در ماده به وجود می آید .عملا حدود 90 شکست های مکانیکی در اثر خستگی است. عوامل بوجود آورنده خستگی در یاتاقان، خستگی تماسی، تاریخچه ی عمر یاتاقان، بهبود عمر یاتاقان توسط کاهش خستگی تماسی روانکاری، آلودگی های روغن، خستگی در لایه های مختلف یاتاقان، انواع تست های خستگی در این فایل تحقیق بحث شده است. این فایل در 45 صفحه تنظیم شده است.