بررسی جریان خارجی تراکم ناپذیر ناپایدار بر روی استوانه با فلوئنت

بررسی جریان خارجی تراکم ناپذیر ناپایدار بر روی استوانه با فلوئنت در این پروژه جریان خارجی آرام تراکم ناپذیری روی استوانه به عنوان یک نمونه از اجسام ضخیم به کمک نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است، فرضیات مساله در زیر بیان می شود. هندسه: جریان هوا روی یک استوانه با طول بینهایت با قطر 2 سانتی متر مدنظر است.سرعت وزش در ورودی و یا سرعت در بالا دست را به گونه ای در نظر می گیریم که جریان با اعداد رینولدز 1-25-50-100 200-300-1000 ایجاد شود.شرط عدم لغزش روی استوانه برقرار است.سرعت در مرز ورودی و اطراف استوانه ثابت و در مرز انتهایی فشار برابر با فشار اتمسفر است. ابعاد میدان حل به شکل زیر است: 1- 25 برابر قطر در ناحیه دنباله 2- 5 برابر قطر در جلوی استوانه 3- 15 برابر قطر ارتفاع میدان حل فایل فلوئنت، فایل مش و گزارش کامل در بسته آموزشی ضمیمه شده است.