اندازه گیری دما با استفاده از سنسور LM35 ، میکروکنترلر AVR و نمایش آن بر روی 7-segment

اندازه گیری دما با استفاده از سنسور LM35 ، میکروکنترلر AVR و نمایش آن بر روی 7-segment سنسور LM35 قطعه ای است که با توجه به دمای محیط ولتاژی را در پین ها ایجاد می کند که متناسب با دمای محیط است به عنوان مثال در دمای 25 درجه سانتی گراد ولتاژ پایه خروجی این قطعه برابر 0.5 ولت است. با توجه به این قضیه می توان دما را تشخیص داد به این صورت که ولتاژ پایه آی سی LM35 را به پایه میکروکنترلر که مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتا است وصل کرد و عدد بدست آمده را با توجه به دیتا شیت آی سی به دمای تبدیل کرد . کد پروتئوس و بسکام در پیوست آورده شده است.