انجام پروژه با نرم افزار WEAP

انجام پروژه با نرم افزار WEAP WEAP (سیستم "برنامه ریزی و ارزیابی آب") نرم افزاری کاربر پسند می باشد که با رویکردی بکپارچه به برنامه ریزی منابع آب مورد نظر می پردازد. چالش های مدیریت آب شیرین به طور فزاینده ای همه گیر شده است تخصیص منابع آب محدود بین تقاضای کشاورزی، نیاز شهری، و نیاز زیست محیطی، نیاز به جامع نگری در فرضیات منابع آب موجود، نیازها، کیفیت آب، و ا اکولوژی دارد. سیستم ارزیابی و برنامه ریزی آب یا به اختصار "ویپ"، کمک می کند تا این مسایل را در یک ابزار عملی و قوی جمع آوری کرده و از آن برای مدیریت یکپارچه منابع آب استفاده کرد. - رویکرد منحصر به فرد برای انجام ارزیابی های برنامه ریزی یکپارچه منابع آب - ساختار شفاف این برنامه زمینه را برای ورود آسان تر ذینفعان کابری ها مختلف در فرآیندی باز و آزادانه - یک پایگاه داده شامل اطلاعاتی در خصوص میزان تقاضا و عرضه آب می شود که به وسیله آن می توان مدل بیلان کلی را بر اساس معماری پیوند-گره ایجاد نمود. - نیاز آبی، تامین، رواناب، نفوذ، نیاز آبی گیاه، جریان رودخانه و حجم ذخیره مخازن، بار آلودگی، تصفیه فاضلاب، کیفیت آب رودخانه را در شرایط مختلف هیدرولوژیکی و سناریوهای مدیریتی محاسبه می کند. - با توجه به استفاده های مختلف و رقابتی از سیستمهای آب، طیف گسترده ای از حالت های توسعه آب و گزینه های مدیریتی را ارزیابی می کند. - رابطه گرافیکی "کشیدن و رها کردن" مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی با خروجی مدل انعطاف پذیر مانند نقشه، نمودار و جداول - لینک های پویا یه مدل ها و نرم افزارهای دیگر مانند، QUAL2K، MODFLOW، MODPATH، PEST، Excel و GAMSلینک های پویا یه مدل ها و نرم افزارهای دیگر مانند، QUAL2K، MODFLOW، MODPATH، PEST، Excel و GAMS برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه با نرم افزار WEAP به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.