انجام پروژه با نرم افزار SPSS

انجام پروژه با نرم افزار SPSS IBM SPSS Statistics نرم‌افزار ویژه تحلیل‌های آماری است. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنای بسته ی آماری برای علوم اجتماعی می باشد.کمپانی سازنده ی این نرم افزار در 28 جولای 2009 توسط شرکت IBM خریداری شد و شرکت IBM نام جدید PASW را بر آن نهاد که مخفف Predictive Analytics SoftWare بود. با کمال تعجب اما دوباره در نسخه 19 شرکت IBM تصمیم گرفت نام SPSS Statistics را برای ان انتخاب کند.SPSS در زمره ی نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در همه ی رشته ها به خصوص در رشته های مربوط به علوم اجتماعی، به نحوه بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند. گروه طراحی مهندسی با داشتن اساتید مجرب در تحلیل آماری قادر به انجام پروژه با نرم افزار SPSS در همه سطوح است. تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و ... انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ... تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ... انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته تهيه انواع طرح‌هاي آماري انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته قابليت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهاي ديگر برازش انواع مختلف رگرسيون بررسی فرآیند های زمانی اقتصادی درک تاثیر عوامل متقابل اقتصادی بر روی یک عامل یا یکدیگر انجام آزمون های مختلف آماری مثل t-shirt,جداول توافقی،آنالیز واريانس، آزمون نسبت، آزمون های مقایسه میانگین، آزمون های ناپارامتری و... کنترل کیفیت آماری آنالیز آماری پرسشنامه ها و آزمایشات و .... برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام تحلیل های پیشرفته آماری، به قسمت سفارش پروژه سایت گروه طراحی مهندسی مراجعه فرمایید.