انجام پروژه با نرم افزار Roadware

انجام پروژه با نرم افزار Roadware نرم افزارهای گوناگونی جهت پروژه راهسازی وجود دارد. نرم افزار Roadware جزو پرکاربردترین و در عین حال انعطافپذیرترین نرم افراها می باشد که همچنین قابلیت های گوناگونی نیز دارد. از امکانات این نرم افزا می توان به موارد زیر اشاره کرد. رابط کاربری فارسی و دفترچه راهنمای فارسی PDF امکان ایجاد خروجی از مقاطع عرضی و پروفیلهای طولی با پسوند DXF و HPGL امکان طراحی قوسهای افقی ، قائم ، کلوتئید و دور امکان محاسبه حجم خاکبرداری ، خاکریزی ، دکاپاژ خاک نباتی و عزم حمل برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه با نرم افزار Roadware به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.