انجام پروژه با نرم افزار Pumplinx

انجام پروژه با نرم افزار Pumplinx نرم افزار Pumplinx یک نرم افزار توسعه یافته توسط کمپانی Simerics می باشد که در تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی سه بعدی پمپ ها، موتورها، کمپرسورها، ولوها، پروانه ها، سیستمهای هیدرولیکی و تمامی تجهیزاتی سیالاتی و هیدورلیکی که دارای قطعات متحرک و دوار هستند، توسعه یافته است. این نرم افزار علاوه بر تحلیل میدان حرکت سیال، دارای قابلیت مدل سازی آشفتگی، انتقال حرارت و مسیر حرکت ذرات و تحلیل مسائل مش دینامیک را نیز دارا می باشد. علاوه بر آن این نرم افزار در تحلیل مایعات، قابلیت مدل سازی کاویتاسیون را نیز دارا بوده و لذا تاثیرات بخار و همچنین تراکم پذیری گازها و مایعات را به خوبی در نظر می گیرد. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای موجود در زمینه تحلیل CFD پمپها بوده که به سادگی می تواند مسائل دینامیک مش آن ها را تحلیل نماید و پیچیدگی های سایر نرم افزارهای تجاری در زمینه تحلیل پمپ ها مخصوصا پمپ های جابجایی مثبت را ندارد.