انجام پروژه با نرم افزار Minitab

انجام پروژه با نرم افزار Minitab Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است.مبحث کنترل کیفیت آماری (SPC) که رشته آمار را به صنعت و مقوله کنترل کیفیت پیوند می‌دهد نیز از جمله موضوعات آماری است که به تفضیل در این نرم افزار به آن پرداخته شده است. همچنین طرح های عاملی و آنالیز واریانس (ANOVA) به طور کامل مد نظر قرار گرفته شده است.علاوه بر این با توجه به ویژگی های این نرم افزار در بسیاری موارد از آن برای تحلیل سری های زمانی و پیاده سازی مدل های ARMA و ARIMA استفاده می گردد. قابلیت های کلیدی نرم افزار Minitab: - امکان وارد کردن داده های ورودی به شکلی بسیار آسان - شبیه سازی داده های تصادفی بر پایه توزیع ها مختلف - برآورد نقطه ای و فاصله ای و آمارهای آن ها - روش های گرافیکی جهت تشریح داده ها - آزمون های فرضیه با توجه به اطلاعات در دسترس از جوامع - هماهنگی کامل با سایر نرم افزار ها از جمله Microsoft Office Excel - آمار توضیحی و توزیع احتمال های گسسته و پیوسته - انجام تحلیل های بسیار ساده اولیه مانند: میانگین، میانه، Standard Division و ... - مشاهده توزیع های ساده Distributed data همراه با نمودار - امکان محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف - امکان گسترده رسم نمودارهای (Charts) مختلف در انواع ستونی BAR، دایره ای PIE و ... در رنگ های بسیار متنوع - رسم نمودار پارتو، نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغیر، نمودار متقارن و ... - رسم و تجزیه تحلیل نمودارهای کنترل، شش سیگما، SPC ،MSA - رسم نمودارهای سه بعدی - انجام تحلیل کنترل کیفیت آماری - انجام تحلیل سری های زمانی - ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی - ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون - ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان - آنالیزهای چند متغیره - و ... برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه با نرم افزار Gams به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.