انجام پروژه با نرم افزار HEC-DSS

انجام پروژه با نرم افزار HEC-DSS نرم افزار HEC-DSS سیستم ذخیره داده مهندسین هیدرولوژی ارتش آمریکا یا سیستم پایگاه داده که جهت ذخیره سازی موثر و بازیابی داده های علمی که به صورت ویژه مرتب شده اند می باشد.این نوع داده ها شامل سری های زمانی، داده های منحنی، داده های فضایی شبکه ای و ...می باشد اما فقط به این داده ها محدود نیست. سیستم به گونه ای طراحی شده است که برای کاربران و کاربرد برنامه جهت ذخیره و بازیابی ساده باشد.HEC-DSS با دیگر نرم افزار های اصلی سری HEC هماهنگ است.داده در فایل های پایگاه داده می تواند به صورت نمودار، جدول رائه شود و با نرم افزار HEC-DSSVue(برنامه سودمند تحت جاوا) ویرایش شود. HEC-DSSVue توسط سیستم عامل های 98/ME/2000/Vista/7 و هم چنین Sun SolarisR,SPARC و Linux پشتیبانی می شود. برنامه HEC-DSS فایل های ورودی "batch" را آماده می کند که قابلیت تغییر فرمت های مختلف ،ایجاد گزارش ها با داده های HEC-DSS را به خوبی کاربرد های باقی مانده ای که به صورت تابعی به وسیله HEC-DSSVue از اعتبار ساقط شده اند را فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام شبیه سازی با HEC-DSS به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.