انجام پروژه با نرم افزار GeneXproTools

انجام پروژه با نرم افزار GeneXproTools یکی از شاخه ­های پردازش تکاملی، برنامه نویسی ژنتیک می­باشد. در برنامه نویسی ژنتیک سعی می­کنیم که با استفاده از الگوریتم­های ژنتیک، و مفاهیم درختهای تجزیه برای کاربردهای خاص، به جای اینکه کد برنامه لازم را بنویسیم، به کامپیوتر این امکان را بدهیم که تنها با دانستن مفهوم کلی از کار، برنامه مورد نظر را برایمان آماده کند. در واقع یک دستور سطح بالا به کامپیوتر بدهیم و خود کامپیوتر برنامه لازم برای اجرای برنامه مورد نظر را آماده کند، سپس برنامه را اجرا و خروجی مطلوب ما را به ما ارائه دهد. برنامه‌ريزي ژنتيک (Genetic Programming)، که به اختصار GP نامیده می شود، از الگوريتم‌هاي ژنتيک براي نوشتن برنامه‌هاي کامپيوتري استفاده مي‌کند. در اين حالت متغيرها، ساختار‌هاي برنامه‌ريزي هستند و خروجي نيز ميزان توانايي برنامه در رسيدن به اهدافش است. تغييرات کوچکي در عملگر‌هاي الگوريتم ژنتيک همانند جهش، بازتوليد و ارزيابي تابع هزينه براي استفاده از آن‌ها در GP، مورد نياز هستند. در حقيقت GP برنامه‌ي‌ کامپيوتري‌اي است که برنامه‌هاي کامپيوتري ديگر را مي‌نويسد. هر کروموزوم در جمعيت اوليه GP، از تعدادي تابع تصادفي و ترمينال‌ها تشکيل يافته است. مثالهايي از اين توابع تصادفي، عمليات جمع، تفريق، تقسيم، ضرب و توابع مثلثاتي هستند. ترمينال‌ها نيز شامل متغير‌ها و ثابت‌هاي برنامه هستند. برنامه ریزی ژنتیک که برای اولین بار توسط کوزا ارائـه شـد، جزو روشهای الگوریتم گردشی محسوب میشود. مبنای تمامی ایـن روشها بر اساس نظریه تکاملی داروین استوار است. الگوریتمهای یاد شده اقدام به تعریف یک تابع هدف در قالب معیارهای کیفی نمـوده و سپس تابع هدف را برای اندازه گیری و مقایسه روشهای مختلف حل کرده و در یک فرایند گام به گام تصحیح ساختار داده ها به کار گرفتـه و در نهایت، روش حل مناسب را ارائه مینمایند. برنامه ریزی ژنتیک از روشهای جدید بین روشهای الگوریتم گردشی میباشد که بـه دلیـل دارا بودن دقت کافی، به عنوان یک روش کاربردی مطرح میشـود. از برنامه ریزی ژنتیک به طور وسیعی در کاربرد هوش مـصنوعی در حـل مسائل مهندسی استفاده شده است. نرم افزار GeneXproTools ابزار مدلسازی قدرتمند برای طراحی Regression, Logistic Regression, Classification, Time Series Prediction, and Logic Synthesis می باشد. این نرم افزار مدلسازی با اطلاعات نگهداری شده در انواع دیتابیس ها و فایل های متنی و پروژه های اکسل سازگاری کامل دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه با نرم افزار GeneXproTools به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.