انجام پروژه با نرم افزار Expert Choice

انجام پروژه با نرم افزار Expert Choice نرم‌افزار Expert Choice ابزاری قدرتمند برای تصمیم‌گیری چند معیاره بر اساس روش AHP می‌باشد. این نرم‌افزار دارای توانایی‌های زیادی بوده و علاوه بر امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم‌گیری و طراحی سوالات، تعیین ترجیحات و اولویت‌ها و محاسبه وزن نهایی، قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم‌گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مساله را نیز دارا می‌باشد. این نرم‌افزار همچنین در بسیاری از موارد از نمودارها و گراف‌ها برای ارائه نتایج و عملکردها استفاده می‌کند.نرم افزار اکسپرت چویس قابل اعتماد برای ارزیابی های چند معیاره است که مورد تایید و حمایت توماس ال ساعتی بنیان گذار روش ahp می باشد و دارای قابلیت های فراوانی از جمله آنالیز حساسیت، تصمیم گروهی و … می باشد. این نرم افزار ارجحیت های به دست آمده در هر قسمت از فرآیند تصمیم گیری شما را با هم ترکیب و تلفیق کرده و سپس ارجحیت کلی گزینه های شما را مشخص کند. گروه طراحی مهندسی با داشتن کارشناسان مجرب آماده انجام تحلیل و پروژه با نرم افزار Expert Choise می باشد. تصمیم گیری چند معیاره MCDM تحلیل فازی تحلیل شبکهANP تحلیل سلسله مراتبی AHP طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم‌گیری و طراحی سوالات تعیین ترجیحات و اولویت‌ها و محاسبه وزن نهایی دارای قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم‌گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مساله استفاده از نمودارها و گراف‌ها برای ارائه نتایج و عملکردها امکان ترکیب نتایج و تعیین بهترین گزینه امکان استفاده از روش طوفان ذهنی و ایجاد ساختار سلسله مراتبی مدل و وارد کردن مدل در نرم‌افزار امکان مقایسه جفتی معیارها و معیارهای فرعی، جهت به دست آوردن اهمیت آنها در تصمیم‌گیری و .... برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.