انجام پروژه با نرم افزار BPMS

انجام پروژه با نرم افزار BPMS نرم افزار مدیریت فرایندهای کاری ورجاوند [نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار] (Business Process Management System) یک راهکار مناسب و بومي برای فائق آمدن بر مشکلات فرایندی سازمانها می‌باشد. این راهکار به کمک ابزارهایی مولد فرایند در جهت تبدیل فرایند سنتی به فرایند الکترونیکی، مدل‌سازی فرایند به کمک ابزار مدیریت گردش کار (Workflow Designer) و طراحی فلوچارت و در نهایت داشبوردهای مدیریتی مورد نیاز مدیران سازمانها، حرکت به سوی تعالی سازمانی را محقق خواهد کرد. به بیان دیگر نرم افزار مدیریت فرایندهای کاری بستری را فراهم می آورد تا بوسیله آن انجام رویه‌های سازمانی و گردش کار سازمان براساس فرآیندها بصورتی کاملاً مکانیزه، خودکار و نرم افزاری درآید. راي فائق آمدن بر مشكلات فرایندی کسب و کار سازمانها چندين روش وجود دارد. اولیـــن راه حل شناسایی شركت هایی است كه در رابطه با فرایند مورد نظر شما نرم‌افزار استاندارد (Standard Package) تولید كرده باشند. در مناسبترین حالت میزان هم پوشانی نرم‌افزار مورد نظر با فرایندهای جاری سازمانی شما حدود 70 درصد خواهد بود كه عدد قابل قبولی می‌باشد. با رشد و بالغ شدن سازمان شما و با توجه به استاتیك بودن این نرم افزارها (كه اصولا با نگرش MIS پیاده‌سازی شده‌اند) و عدم رشد این نرم افزارها در جهت بومی‌سازی فرایندهای جدید، میزان هم پوشانی این نرم افزار با سازمان شما به تدریج كاهش می‌باید. در صورت خرید نرم افزار جدید، این مشكل به مرور مجدد تكرار خواهد شد. مشخص است كه این روش می‌تواند یك سیكل نــــامحدود داشته باشد و دوبـــــاره این سناریو از ابتدا با شناسایی شركت تولید کننده جديد شروع خواهد شد. ضمن اینكه هزینه مهاجرت از سیستم قدیم به سیستم جدید هزینه های زیادی از جمله گم شدن اطلاعات قدیمی، آموزش و استقرار، هزینه خرید خود نرم افزار و ... را به سازمان تحمیل خواهد كرد.البته در خيلي از موارد نرم افزارهاي استاندارد نيز خوب عمل مي كند. ارتباط سیستم مديريت فرايند با سایر سیستم های موجود در سازمان و اجتناب از تولید سیستم های جزیره‌ای. با توجه به ارتباطی كه نرم افزار BPMS با سایر زیرسیستمها برقرار میكند، منشاء اطلاعاتی يك سورس واحد خواهد بود و افزونگی اطلاعات (Redunduncy) وجود نخواهد داشت. امكان انجام بهتر و سریع تر كارهای محول شده. با نرم افزار BPMS با توجه به اینكه دارای موتور اعتبار و سنجش اطلاعات است، بسیاری از كنترلها توسط آن انجام ميشود. ارائه آمار واقعی سیستم و در صورت نیاز مهندسی مجدد. با توجه به اینكه اطلاعات در سیستم بروز است هر لحظه امكان پایش اطلاعات وجود دارد. سمت محوری در سازمان در مقابل با شخص محوری تقویت می‌شود. عدم وابستگی سازمان به نفرات با توجه به توليد حافظه سازمانی از دیگر مزایاي نرم افزار BPMS است. تزریق قواعد كاری موجود در سازمان(Business Rules) به عنوان قوانین هوشمند و پویای سازمانی. اين قواعد در قالب هوش سازمانی از فرایندهای موجود استخراج و در موتور BPMS تزریق خواهد شد. كاهش هزينه خريد و توسعه نرم‌افزارهاي سازمان. با توجه به این نكته كه با BPMS قادرید فرايندهاي پيچيده را خلق كنيد، نيازي به خريد نرم افزار و هزينه‌هاي بالاي آن وجود نخواهد داشت. شناسایی گلوگاه ها و ارزیابی عملكرد واحدهای سازمانی. حركت پويای سازمانی در جهت تبديل شدن از يك سازمان سنگين و پيچيده به يك سازمان چابك و پويا. مديريت يادآوري و آلارم. بر اساس قواعد كاري امكان توليد خودكار یادآوری وجود دارد. جهش و تعالی سازمانی از یك سازمان مبتنی بر اطلاعات به یك سازمان مبتنی بر دانش و خرد جمعی. برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه با نرم افزار BPMS به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.