طراحی یک سیستم کنترل مقاوم برای درایور دیسک سخت(HDD) با متلب

 • کنترل
 • کد محصول: 602801
 • قیمت: 60000 تومان

این پروژه طراحی یک سیستم سروو مقاوم برای درایور دیسک سخت(HDD) است. روند طراحی در دیسک سخت به سمت دیسک های با اندازه کوچکتر و ظرفیت بیشتر است...

طراحی یک سیستم کنترل مقاوم برای بهبود عملکرد سطح لغزش غیرخطی با متلب

 • کنترل
 • کد محصول: 842013
 • قیمت: 85000 75000 تومان

بیشتر سیستم های عملی در زمره بهبود عملکرد حالت گذرا و دقت حالت ماندگار بحساب می‌آیند. به عنوان مثال بیشتر رباتهای الکترومکانیکی و سیستم های ...

کاربرد شبکه های گیرنده بی سیم در کنترل و سیستم های مدیریتی دقیق هواپیما

 • کنترل
 • کد محصول: 267600
 • قیمت: 18000 15000 تومان

استفاده از تکنولوژی سیمی پروازی برای کنترل هواپیماها،نتیجه رشد عملکردی و رسیدن به پایایی مطلوب در سیستم های کنترل وزنی است .عملیات دیجیتالی...

طراحی کنترل کننده های غیرمتمرکز برای سیستم های هیدرولیک کانال باز از طریق تخصیص ساختارهای ویژه

 • کنترل
 • کد محصول: 865189
 • قیمت: 14000 12000 تومان

در این پژوهش، طراحی کنترل کننده های غیرمتمرکز نسبی (P) و یک انتگرال نسبی (PI) را برای سیستم های هیدرولیکی کانال باز پیشنهاد می نمائیم که با ...

رگوله کردن قدرت توربین بادی با استفاده از کنترلر تطبیقی فازی PID برای کنترل زاویه پیچ در متلب

 • کنترل
 • کد محصول: 350161
 • قیمت: 85000 80000 تومان

در این بسته آموزشی سعی شده است با استفاده از یک کنترل کننده PID که ضرایب آن به وسیله سیستم فازی تعیین می شود زاویه pitch توربین بادی و به تب...

طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب با متلب

 • کنترل
 • کد محصول: 649824
 • قیمت: 85000 تومان

خرابی‌های محرک که معمولا دارای ماهیتی نامعلوم هستند و اندازه، نوع، زمان رخداد و مکان رخ دادن خرابی مشخص نیست. در این پروژه فرض شده است که زم...

طراحی و شبیه سازی کنترل کننده خودتنظیم تطبیقی(سیستم های گسسته) با متلب

 • کنترل
 • کد محصول: 753684
 • قیمت: 90000 تومان

کنترل کننده های خودتنظیم، کنترل کننده هایی هستند که با هدف ردیابی ورودی مرجع و تضعیف اغتشاش، پارامترهای خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به...

شبیه سازی کنترل کننده H-infinity و Loop shaping در متلب

 • کنترل
 • کد محصول: 521499
 • قیمت: 100000 85000 تومان

کنترل کننده های H-infinity و loop shaping ، کنترل کننده های مقاومی هستند که با هدف ردیابی ورودی مرجع و تضعیف اغتشاش، در مقابل نامعینی های سی...