شبیه سازی مدولاسیون های دیجیتال ASK و QPSK و QAM در متلب

 • پردازش تصویر
 • کد محصول: 911556
 • قیمت: 55000 50000 تومان

در این پروژه مدلاسیونهای مختلف دیجیتال شبیه سازی شده است. شبیه سازی مدلاسیونها به صورت یک فایل جی یو ای در متلب میباشد. مدلاسیونهای ASK و QP...

کالیبراسیون دوربین با استفاده از متلب

 • پردازش تصویر
 • کد محصول: 301183
 • قیمت: 40000 35000 تومان

در این پروژه کالیبراسیون دوربین به صورت ثابت با استفاده از الگوی سه بعدی شطرنجی و افکنش پرسپکتیو از فضای سه بعدی به صفحه تصویر صورت میگیرد....

رسم پرچم ایران با متلب

 • پردازش تصویر
 • کد محصول: 943597
 • قیمت: 20000 تومان

در این برنامه ابتدا ابعاد تصویر پرسیده می شود که عرض ان باید از 1 و ارتفاع ان از 3 بیشتر باشد در غیر این صورت برنامه دوباره ابعاد را می خواه...

ساخت هرم گوسی تصاویر با استفاده از متلب

 • پردازش تصویر
 • کد محصول: 875779
 • قیمت: 49000 45000 تومان

برای تشکیل هرم گوسی ابتدا تصویر را از فیلتر گووسی با سیکما بین یک و دو عبور می‌دهیم سپس هر بار سایز تصویر را نصف میکنیم و این پروسه تکرار م...

طراحی فیلتر گابور برای پردازش تصویر با متلب

 • پردازش تصویر
 • کد محصول: 867141
 • قیمت: 65000 60000 تومان

در كاربردهاي مختلف بينايي كامپيوتر از قبيل آناليز بافت و آشكارسازي لبه، توابع گابور بطور وسيعي استفاده شده اند. فيلتر گابور يك فيلتر خطي و م...

لبه یابی تصاویر با استفاده از لاپلاسین گوسی و بررسی اثر پارامترهای مختلف در لبه های اشکار شده

 • پردازش تصویر
 • کد محصول: 330972
 • قیمت: 49000 45000 تومان

فیلتر لاپلاسین گووسی برای آشکارسازی لبه استفاده می‌شود. ابتدا تصویر با فیلتر گووسی هموارمی‌شود سپس با عبور از فیلتر لاپلاسین لبه ها در تصویر...