طراحی تقسیم کننده فرکانس ورودی

  • نرم افزار
  • کد محصول: 541087
  • قیمت: 20000 15000 تومان

در این محصول ایده و نحوه طراحی مدار مقسم فرکانس (برای مثال دریافت فرکانس و انتقال نصف آن به خروجی مدار) مورد بررسی قرار می گیرد. این بسته ش...

دانلود نرم افزارAqQA

  • نرم افزار
  • کد محصول: 179443
  • قیمت: 50000 تومان

دانلود نرم افزار کرک شده AqQA از سایت گروه طراحی مهندسی، برای انجام پروژه از نرم افزار AqQA به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید. ابتدا فایل ...