رسم نمودار فشار و سرعت بر حسب درجه در لوزی، چند ضلعی و بیضی با متلب

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 370043
 • قیمت: 55000 تومان

شبیه سازی تمرین دینامیک سیال با عنوان ME 4943 Course Project - Part I با متلب با دستورات آورده شده در کد می توان یک لوزی دارای وتر بزرگ 1 م...

حل جریان سیال بین دو صفحه نامحدود موازی با فرترن

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 701408
 • قیمت: 85000 80000 تومان

جریانی را که با سطوح جامد کاملا محدود شده است جریان داخلی می گویند،مانند جریان در لوله ها، مجراها ، نازل ها، دیفیوزرها، انقباض ها وانبساط ها...

ویژگی مایعات در مباحث مکانیک سیالات پیشرفته

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 899919
 • قیمت: 4000 2000 تومان

روشهای ویژه برای ارائه در این فصل برای انتخاب روشهایی است که به راحتی، مورد استفاده قرار می گیرند، یعنی روشهای ساده ای که دارای صحت کافی برا...

شبیه سازی جریان توربولان داخل مبدل حرارتی فشرده با فلوئنت

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 562603
 • قیمت: 49000 45000 تومان

هدف از این پروژه آموزشی ارزیابی افت فشار و خواص انتقال حرارت برای آمونیاک مایع که با دبی جرمی معلوم از داخل مبدل حرارتی فین دار منقطع خاص عب...

برهم کنش سیال و سازه (FSI)

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 722763
 • قیمت: 85000 80000 تومان

افزایش دقت مورد نیاز در بسیاری از شبیه سازی ها در علوم و مهندسی اغلب نیاز به در نظر گرفتن تاثیرات بیش از یک پدیده دارد. از موضوعات مهم و قاب...

بررسی جریان خارجی تراکم ناپذیر ناپایدار بر روی استوانه با فلوئنت

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 532430
 • قیمت: 30000 25000 تومان

در این پروژه جریان خارجی آرام تراکم ناپذیری روی استوانه به عنوان یک نمونه از اجسام ضخیم به کمک نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است، فرضیات مس...

شبیه سازی و مطالعه جریان داخلی پوازی و کوئت هم جهت و غیر هم جهت با نرم افزار فلوئنت

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 708020
 • قیمت: 25000 20000 تومان

در این پروژه هدف شبیه سازی و مطالعه جریان داخلی به کمک نرم افزار فلوئنت است.فرضیات مساله به شکل زیر است. 1- جریان پوازی: جریان آرام تراکم ن...

بررسی حرکت سیال بین دو جداره با فرترن

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 299950
 • قیمت: 90000 80000 تومان

در این پروژه کد فرترن به بسته آموزشی ضمیمه شده است.

مدلسازی یک جریان تراکم ناپذیر در فلوئنت

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 330080
 • قیمت: 10000 8000 تومان

در مورد نازل‌ها روابط تحلیلی زیادی وجود دارد ولی این روابط تحلیلی اغلب فرضیات زیادی دارند و به طور مستقیم در صنعت به کارنمی روند.بر همین اسا...

پدیده ترموسیفون و انواع آن

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 424629
 • قیمت: 35000 تومان

ترموسیفون به پدیده‌ای گفته می‌شود که سیستم فاقد هرگونه پمپ برقی یا مکانیکی است و جهت جابجایی آب با استفاده از گرمای خورشید مایع جابجا می‌شود...

مدل سازی اسپری مایع در حال تبخیر با فلوئنت

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 563878
 • قیمت: 90000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.

مدل سازی واکنش های غیر همگن با جریان اویلری- دانه ای با فلوئنت

 • مکانیک سیالات
 • کد محصول: 792549
 • قیمت: 90000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.