تحلیل شبکه قدرت به روش نیوتن-رافسون در Matlab

 • محاسبات عددی
 • کد محصول: 606953
 • قیمت: 25000 20000 تومان

برنامه نوشته شده قادر به تحلیل هر شبکه n با سه به روش نیوتن-رافسون می باشد که در صورت وجود Microsoft Office Excel روی سیستم می توان اطلاعات ...

حل هم زمان چند معادله جزیی به هم وابسته در متلب

 • محاسبات عددی
 • کد محصول: 650798
 • قیمت: 20000 17000 تومان

معادلات دیفرانسیل اغلب از مدل کردن پدیده های فیزیکی حاصل می شوند که در اکثر رشته ها از جمله مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، فیزیک و ...

حل معادلات خطی و غیرخطی در متلب

 • محاسبات عددی
 • کد محصول: 454162
 • قیمت: 10000 تومان

حل معادلات جبری و ریشه یابی آنها در اکثر مسائل مهندسی و علوم پایه وجود دارد. متلب در این زمینه می تواند در کمترین زمان ممکن، معادلات را حل ن...

ریشه یابی به روش روش تصنیف یا وتری با متلب

 • محاسبات عددی
 • کد محصول: 967596
 • قیمت: 10000 تومان

ریشه یابی و حل معادلات، یکی از مهم ترین انواع مسائل محاسبات عددی است که در حوزه های مختلفی از علوم پایه، علوم فنی-مهندسی و رشته های کاربردی ...

ریشه یابی به روش نیوتن رافسون با متلب

 • محاسبات عددی
 • کد محصول: 375306
 • قیمت: 5000 3000 تومان

روش نیوتن که با عنوان روش نیوتن-رافسون نیز شناخته می‌شود، یک روش عددی تعین ریشه معادله است. در این بسته علاوه بر توضیح این روش، چند مثال با ...

شبیه سازی سری فیبوناتچی و عدد طلایی در متلب

 • محاسبات عددی
 • کد محصول: 147051
 • قیمت: 10000 تومان

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. فیبوناچی با ح...