ژن درمانی و سه والده شدن جنین

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 105303
 • قیمت: 15000 12000 تومان

شناخت امروزی ما در مورد مسیرهای اطلاعاتی از همگرایی یافته‌های ژنتیکی ، فیزیکی و شیمیایی در بیوشیمی امروزی حاصل شده است. لین شناخت در کشف ساخ...

کنترل قهوه ای شدن آنزیمی

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 989319
 • قیمت: 17000 15000 تومان

قهوه ای شدن غذاها طی تهیه کردن و ذخیره سازی، کیفیت های حساس آنها را به دلیل تغییرات در رنگ و طعم و مزه، در کنار شیرین کردن افزایش یافته و وی...

مقایسۀ پارامترهای اکتسابی و دوز پستانی در ماموگرافی دیجیتالی و ماموگرافی صفحه-فیلم در سیستم شبکه ای غربالگری عکسهای ماموگرافی

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 501615
 • قیمت: 13000 10000 تومان

هدف این مطالعه مقایسۀ تکنیک های اجرایی در ماموگرافی دیجیتال سراسری و ماموگرافی صفحه فیلم می باشد. مواد و روش ها: در غربالگری عکسهای ماموگر...

آزمایش های PCR ساده و دوتایی برای شناسایی ویژه گونه های شیر گاو بوفالو و پنیر

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 246575
 • قیمت: 10000 8000 تومان

واکنش زنجیره پلیمراز با تقویت بخشی از منطقه حلقه DNA D میتوکندری برای تشخیص ویژه ی گونه های شیر گاو و بوفالو توسعه یافته است. روش بطور همزما...

ارزیابی آزمایش PCR برای تشخیص شیر گاو در شیر بوفالوی آبی

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 982780
 • قیمت: 12000 10000 تومان

این مطالعه به منظور ارزیابی روش مبتنی بر PCR برای تشخیص شیر گاو در شیر بوفالوی آبی انجام گرفت که از چاشنی هایی با مورد هدف قرار دادن ژن rRNA...

نجات ريبوزوم در باكتري

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 341041
 • قیمت: 15000 12000 تومان

بطور كلي ريبوزوم ها از سنتز پروتئين تحت شرايط مختلف باقي مانده، كه بصورت تصادفي يا برنامه ريزي شده مي باشد. در حالي كه بسياري از آنها در تنظ...

سد خوني مغزي و جريان مغزي خون از ابتدا تا بالين

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 158594
 • قیمت: 12000 10000 تومان

مغز انسان از لحاظ گردش جريان خون و تنظيمات و قواعد مرتبط با گردش خون داراي برخي خواص و ويژگي¬هاي منحصر به فرد خود مي¬باشد. سدخوني مغزي طي سا...

علم غذای نوآوری شده (جدید) و تکنولوژی پدید آمده

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 577029
 • قیمت: 13000 تومان

تکنولوژی پلاسمای سرد فشار جوی یک تکنولوژی غذای سرد (غیرحرارتی) پدید آمده برای مواد زیستی و غذایی مبرا از آلودگی و میکروبها می باشد. این مطال...

اثرات ضدمیکروبی نانوذرات

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 773140
 • قیمت: 10000 8000 تومان

درباره ی اثر سمی نانوذرات بر سلامت انسان و محیط زیست تحقیقات کمی صورت گرفته و دانش ما در این زمینه محدود است. بررسی اثرات نانوذرات بر سلامت ...

ساختار و ویژگی های آنزیم گلوکز اکسیداز

 • مجموعه زیست شناسی
 • کد محصول: 682192
 • قیمت: 100000 90000 تومان

گلوکز اکسیداز (-D-glucose:oxygen 1-oxidoreductase;EC 1.1.2.3.4) فرآیند اکسیداسیون -D-glucose را به گلوکونیک اسید را با استفاده از مولکول اکس...