طراحی راکتور هیدروژناسیون گاز/مایع با Aspen

 • طراحی مبدل و راکتور
 • کد محصول: 282741
 • قیمت: 300000 تومان

فایل شبیه سازی Aspen در بسته به ضمیمه آورده شده است.

طراحی راکتور بستر ثابت (بیوراکتور) برای تولید محصولات مواد غذایی

 • طراحی مبدل و راکتور
 • کد محصول: 246408
 • قیمت: 150000 تومان

اين راكتور زماني كه يك واكنش شيميايي احتياج به همزدن شديد داشته باشد مورد استفاده قرار مي گيرد . كنترل حرارت در اين راكتورها به آساني انجام...

شبیه سازی واحد تولید اوره با نرم افزار Aspen Plus

 • طراحی مبدل و راکتور
 • کد محصول: 514240
 • قیمت: 220000 190000 تومان

این واحد دارای بخش ها و واحدهای فرعی زیر است : واحد افزایش فشار خوراک: در مرحله آمونیاک و گاز Co۲ که بعنوان خوراک اصلی سنتز اوره ابتدا فشرد...

شبیه سازی بررسی فرآیند از نظر انرژی با Aspen Plus

 • طراحی مبدل و راکتور
 • کد محصول: 706222
 • قیمت: 250000 200000 تومان

این بسته شبیه سازی حاوی ورودی ها و خروجی ها از نظر توان مصرفی و تامین انرژی فرایند می باشد، که با تخفیفی باورنکردنی برای کاربران پروجکت وان ...