طراحی پمپ سانتریفیوژ با سالیدورکس و به دست آوردن پارامتر های فنی آن

  • سالیدورکس
  • کد محصول: 167725
  • قیمت: 110000 100000 تومان

در این پروژه ابعاد پره، طراحی پره با 4 روش مختلف، ضریب عملکرد پره با روش های مختلف، تراست محوری و شعاعی طراحی دیفیوزر، NPSH، طراحی المان ها...

طراحی چرخ دنده سیکلوئیدی با سالیدورکس و تحلیل دینامیکی آن با آدامز

  • سالیدورکس
  • کد محصول: 232841
  • قیمت: 49000 45000 تومان

سیکلوئید مکان هندسی یک نقطه از دایره ای که بر روی خط مستقیمی چرخیده و همواره بر آن مماس میباشد. دایره ای را که سیکلویید بوسیله آن تولید میگ...

طراحی جرثقیل گردان با سالیدورکس (overhead crane)

  • سالیدورکس
  • کد محصول: 987789
  • قیمت: 2000 تومان

در این بسته فایل سالیدورکس طراحی جرثقیل گردان با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای طراحی ضمیمه شده است.